Prof. Dr Hasan Yazıcı (Emekli)

1945 yılında İstanbul’da doğdu, 1969’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İç Hastalıkları ve romatoloji uzmanlık eğitimini sırasıyla 1973 ve 1974 yıllarında ABD’de tamamladı. Doçentlik ünvanını aldığı 1978 yılında Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı’nı kurdu. 1988 yılında profesör ünvanı kazanan Yazıcı, emekli olduğu 2012 yılına kadar bilim dalı başkanlığını yürüttü. Romatoloji içindeki başlıca ilgi alanları Behçet Sendromu ve klinik çalışma metodolojisidir.

Prof. Dr. Sebahattin Yurdakul

1950 yılında Karabük’te doğdu, 1973 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İç hastalıkları uzmanlık eğitimini 1980 yılında tamamladı. 1986 yılında doçent, 1993 yılında profesör oldu. Halen Romatoloji Bilim Dalı’nda çalışmaktadır. Bilimsel çalışmalarını Behçet Sendromu üzerinde sürdürmektedir.

Prof. Dr. Ayşe Huri Özdoğan

1951 yılında İzmir’de doğdu. Tıp eğitimini 1975 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 1981 Yılında iç hastalıkları uzmanı oldu. 1985 yılında doçent, 1991 yılında profesör ünvanı kazandı. Halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı’nda çalışmaktadır. Başlıca çalışma alanları çocukluk çağı romatizmal hastalıkları ve ailevi akdeniz ateşi (FMF) hastalığıdır.

Prof. Dr İzzet Fresko

1961 yılında İstanbul’da doğdu. Tıp eğitimini 1986 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı ve 1992 yılında iç hastalıkları uzmanı oldu. Romatoloji eğitimini Cerrahpaşa’da tamamlayan Dr Fresko 1998 yılında doçentlik ünvanı alarak Cerrahpaşa Romatoloji’de öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı 2007 yılında profesör ünvanı kazandı. Behçet Hastalığı ve kas-iskelet ultrasonografisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Prof. Dr. Melike Melikoğlu

1965 yılında Giresun’da doğdu. Tıp Eğitimini 1989 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1995 yılında iç hastalıkları eğitimini 1997 de romatoloji eğitimini aynı fakültede aldıktan sonra 2002 yılında ABD’de derideki bağışıklık sistemi reaksiyonları üzerine araştırmalar yaptı. 2004 yılında doçent, 2010 yılında profesör ünvanı kazandı.

Prof. Dr Emire Seyahi

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 2000 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde İç hastalıkları Uzmanlığını tamamladı. 2004 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Romatoloji bilim dalında Romatoloji uzmanlığını tamamladı. 2006 yılında İç Hastalıkları ve Romatoloji Doçenti ve 2012 yılında İç Hastalıkları ve Romatoloji Profesörü oldu. Halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalında Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır. Türkiye Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği üyesidir. İyi seviyede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Doç. Dr. Gülen Hatemi

1972 yılında İstanbul’da doğdu. 1995 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamladı. 2002 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde iç hastalıkları Uzmanı oldu. 2011 yılında doçentlik ünvanı alan Dr Gülen Hatemi’nin başlıca çalışma alanları Behçet sendromunda ilaç çalışmaları ve çalışmalarda kullanılmak üzere geliştirilen sonlanım ölçütleridir.

Prof.Dr Vedat Hamuryudan

1955 yılında İstanbul’da doğdu. 1980 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1984 yılında İç hastalıkları uzmanlık eğitimini ve 1991 yılında Romatoloji uzmanlık eğitimini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Başlıca araştırma alanı Behçet hastalığının klinik seyri ve tedavisi üzerinedir.

Doç.Dr. Serdal Uğurlu

1976 yılında Mardin'de doğdu. 2000 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılında İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini, 2013 yılında Romatoloji uzmanlığı eğitimini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı.