Hastalar

Cerrahpaşa Romatoloji doktorları yatarak tedavi edilmesi gerekmeyen hastaları görürler. Bu hizmet 8:30-16:00 saatleri arasında verilir ve randevu almış hastalara açıktır. Çalışmaların programı yürüyebilmesi ve doktorların ve tıp öğrencilerinin eğitimine daha iyi katkıda bulunabilmek için hastalıklara göre belirlenmiş günlere randevu verilmektedir. Sizi daha önce başka bir doktorunun görmesi ve özel bir hastalık şüphesiyle ve bunu anlatan bir not ile sevk etmesi halinde randevular daha kolay verilebilmektedir.

 • Behçet Polikliniği | Pazartesi

  Cerrahpaşa Romatoloji’de 1977 yılından beri her pazartesi Behçet hastalarının tedavi ve takibi yapılır. Halen 8000’den fazla kayıtlı Behçet hastası bulunan polikliniğe pazartesi günleri için 100 takipli hastaya randevu verilmektedir. Buna ek olarak her hafta 4 ila 8 yeni hasta takip için polikliniğe kabul edilmekte, yılda 300 ila 400 yeni hasta görülmektedir. Behçet polikliniğinde romatologlara ek olarak gerektiğinde göz hastalıkları uzmanları, cilt hastalıkları uzmanları, nöroloji uzmanları ve gastroenteroloji uzmanları da bir arada hasta görür.

  Behçet Taraması

  Behçet hastalığı vücüdun pek çok organ sistemini etkileyen ancak başlıca belirtileri deri ve gözde ortaya çıkan bir hastalıktır. Behçet polikliniğine ilk kez sevk edilen hastalar romatolojiye başvurduklarında bir tanı prosedürü uygulanır. Bu süreçte romatoloji muayenesinden önce bir dermatolog ve göz hastalıkları uzmanı hastaları değerlendirir ve cilt ve gözdeki bulgular konusunda sorgu ve muayene yapar. Behçet hastalığının tanısı için yapılması gerekli olan “paterji” adı verilen bir cilt testinin en az 48 saat sürede sonuçlanması nedeniyle hastaların başvurduğu güne göre taramanın sonuçlanma süresi değişebilir.

 • Ailevi Akdeniz Ateşi, Çocukluk Çağı Romatizması polikliniği | Salı

  Romatoloji polikliniği’nde Salı günleri Ailevi Akdeniz Ateşi ve çocukluk çağı romatizması nedeniyle takip edilen 50 ila 70 hastaya randevu verilir. Başlıca çocukluk çağı romatizmal hastalıkları olan Juvenil idiyopatik artrit, juvenil spondiloartrit, Still hastalığı, çocukluk çağı vasküliti hastalarının kontrolleri yapılır ve tedavileri düzenlenir.

 • Genel Romatoloji Polikliniği | Perşembe

  Perşembe günleri, Behçet ve çocukluk çağı romatizmal hastalığı dışında kalan takipli hastaların kontrol günüdür. Bu günde romatoid artrit, ankilozan spondilit, sistemik lupus, skleroderma ve diğer bağ dokusu hastalıkları, vaskülit ve gut gibi iltihaplı hastalığı olan 100 ila 120 hastaya randevu verilir. Her yıl Perşembe polikliniği’nde takip edilmek üzere polikliniğimize 1200 ila 1500 iltihaplı romatizmal hastalığı olan yeni hasta katılmaktadır. Romatoloji polikliniğinde çalışma yoğunluğunun fazla olması nedeniyle osteoartrit ya da fibromiyalji gibi iltihaplı olmayan hastalıklar nedeniyle başvuran hastalar başka hekimlere yönlendirilebilir.

 • İlk Başvuru Polikliniği | Cuma

  Cerrahpaşa Romatoloji’de Cuma günleri, daha önce bir başka hekim tarafından görülerek kendisinde bir romatizmal hastalık olduğu düşünülen yaklaşık 50 hastaya randevu verilir. Bu günde hastaların daha önce yaptırmış oldukları kan-idrar tahlillerini, daha önce çekilmiş filmlerini ya da daha önce aynı hastalık sebebiyle hastanede yatmaları durumunda yatış notlarını (epikriz) yanında getirmeleri tanı sürecini kolaylaştırabilir. Romatizmal hastalıklar genellikle uzun süreli (kronik) hastalıklardır ve bazen belli bir romatizmal hastalığın belirtileri değişik zamanlarda ya da birbirine zaman içinde eklenerek ortaya çıkar. Bu nedenle, bir romatizmal hastalığın tanısı ilk belirtiler ortaya çıkar çıkmaz konulamayabilir. Böyle bir durumda, tanı konulmasa da, bazı kişilerin yakınmalarının gelişimini gözlemek ya da iltihaplı hastalıklara ait sorunlarını tedavi etmek için takip edilmeleri gerekebilir.

 • Biyolojik Tedaviler Polikliniği | Salı-Cuma

  Son yıllarda ankilozan spondilit ve romatoid artrit gibi hastalıklarda hastalığı standart tedavilerle yeterince iyileşmeyen kişiler için “biyolojik ilaçlar” kullanılmaktadır. Bu ilaçlar bağışıklık sistemini düzenleyen bazı özel proteinlerin değişikliğe uğratılmasıyla elde edilir. Romatizmal hastalıkların tedavisinde oldukça etkili olan bu ilaçları alan hastaların ortaya çıkabilecek olumsuz etkilere karşı yakın gözlem altında tutulması gerekmektedir. Salı ve Cuma günleri biyolojik ilaç kullanan 50 ila 60 hastaya kontrollerinin yapılması ve reçetelerinin yazılması için randevu verilmektedir. Biyolojik ilaçlarla tedavi olan kişilerin ilaçlarını alabilmeleri için tüberküloz (verem hastalığı) ve bazı nörolojik hastalıklar açısından da değerlendirilmesi gerektiğinden aynı gün içinde bir göğüs hastalıkları uzmanı ve bir nöroloji uzmanının da yardımı gerekebilir.