Romatoloji yan dal uzmanlık eğitimi

Ülkemizde yan dal uzmanlık eğitimine başlayabilmek için iç hastalıkları ya da fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak ve ÖSYM tarafından her sonbahar yapılan merkezi yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavını geçmek gereklidir. Bu şartların sağlanması ardından Türkiye Romatoloji Derneği’nin hazırladığı müfredat (link) çerçevesinde yürütülen romatoloji yan dal eğitiminin süresi 3 yıldır. Bu süre içinde romatolojik hastalıkların tanınması, tedavisi, takibi, bu alandaki literatürün anlaşılması, değerlendirilmesi, klinik çalışmaların planlanması ve yürütülmesi gibi alanlarda eğitim verilir.

Romatoloji’de rotasyon

Cerrahpaşa Romatoloji’de rotasyon, hasta profilinin çeşitliliği ve hasta sayısının çokluğu nedeniyle romatoloji bilgisini artırmak isteyen iç hastalıkları uzmanlık öğrencileri ya da tıp öğrencileri için iyi bir öğrenme fırsatı olabilir. Cerrahpaşa dışında çalışan ya da eğitim gören tıp öğrencileri ve iç hastalıkları uzmanlık öğrencileri, romatoloji eğitimi almak üzere kendi kurumları tarafından izin verilen sürelerde romatoloji rotasyonu yapabilirler. Bu süre içinde poliklinik çalışmalarına, dergi kulübüne ve vizitlere katılırlar.

Asistan eğitimi /seminerleri

Cerrahpaşa Romatoloji’de iç hastalıkları uzmanlık öğrenciler 4 aylık rotasyonlar yaparak çalışır. Bu 4 ayın 2 ayı yatan hastaları, diğer 2 ayı ise poliklinik hastalarını görerek geçirilir. Her rotasyonun başlangıç döneminde iç hastalıkları uzmanlık öğrencilerinei romatolojik hastalıklara yaklaşım, fizik muayene, laboratuar bulgularının değerlendirilmesi ve spesifik romatolojik hastalıkları anlatan seminerler verir.

Dergi kulübü

Cerrahpaşa Romatoloji’de eğitim dönemi süresince her hafta Pazartesi günü bir saat dergi kulübü yapılır. Her toplantıda o hafta için seçilen en az bir ya da iki güncel makale yan dal uzmanlık öğrencileri, iç hastalıkları asistanları ve öğretim üyeleriyle birlikte değerlendirilir ve tartışılır. Bu çalışmanın amacı konulu literatürü takip etmek ya da bilgi güncellemekle sınırlı değildir, asıl amaç çalışmaların eleştirel olarak okunması, çalışma, veri toplama, veri değerlendirme yöntemlerinin anlaşılması ve yeni fikirler üretebilmek için etkileşimli bir ortam oluşturmaktır.

Romatoloji servis vizitleri

Romatoloji’de yan dal ve iç hastalıkları rotasyonu yapan hekimler her Çarşamba sabahı öğretim üyeleri, stajyer ve intern hekimlerle birlikte yatan hastaları değerlendirirler. Klinik eğitiminin en önemli parçalarından olan “Çarşamba viziti” sırasında yatan tüm hastalar detaylı olarak değerlendirilir ve tartışılır.

Cerrahpaşa Behçet Kliniği Ziyareti

2006 yılından beri Prof. Hasan Yazıcı ve Hollanda’dan Prof. Ben Dijkmans’ın önayak olması ile her sonbahar gerçekleştirilen bu toplantıda Hollandalı dermatolog ve romatologlardan oluşan 10-20 kişilik bir hekim grubu Behçet polikliniğini ziyaret ederek bu hastalık konusunda eğitim almaktadır. Bu eğitim toplantısı sırasında Behçet hastalığının klinik özellikleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapılır ve poliklinikte takip edilmekte olan hastalarımızın da yardımıyla Behçet hastalığının belirti ve bulguları tartışılır. Behçet hastalığı eğitimine ek olarak ev sahibi ve konuk hekimlerin kendi bilimsel. çalışmalarını paylaştığı ve tartıştığı oturumlar da düzenlenir

Cerrahpaşa Romatoloji Haftalık çalışma programı
Günler Klinik Eğitim
Pazartesi Behçet polikliniği 13:00-15:00 Multidisipliner Behçet Sendromu toplantısı. 12:00 - 13:00 Dergi Kulübü
Salı FMF, Otoenflamatuar hastalıklar, çocukluk çağı romatizması polikliniği 16:00-17:00 Asistan seminerleri*
Çarşamba 08:45-10:00 Servis viziti
Perşembe Genel romatoloji polikliniği
Cuma İlk başvuru polikliniği