Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı, kurulduğundan beri bilimsel araştırmalara önem ve öncelik vermiştir. Bilim dalının başlıca ilgi alanları Behçet sendromu, Ailevi Akdeniz Ateşi, çocukluk çağı romatizmal hastalıkları, kas iskelet ultrasonografisi ve klinik araştırma metodolojisidir. Kurulduğundan bu güne bu alanlarda 200’den fazla bilimsel makale yayınlamış ve dünyada romatoloji alanında çalışan hekimlerin temel bilgi kaynakları arasında bulunan birçok kitabın yazımına katkıda bulunmuştur. Cerrahpaşa Romatoloji, başlıca bilimsel çalışma alanı olan Behçet Hastalığı konusunda dünyaca tanınmış bir referans merkezidir. Bu hastalığın tedavisinde kullanılan azatioprin, siklosporin gibi ilaçlarla ilgili ilk araştırmalar Cerrahpaşa Romatoloji’de gerçekleştirilmiştir.